sản xuất Thùng Gỗ, Kiện Gỗ theo yêu cầu với tiêu chuẩn IPSM 15

Sản xuất Thùng gỗ (crate) dành cho hàng hóa xuất khẩu và nội địa