Tin tức

Tin tức

  1. Xuất hàng đóng gói bằng bao bì gỗ sang Mỹ phải đáp ứng điều kiện gì?

    Xuất hàng đóng gói bằng bao bì gỗ sang Mỹ phải đáp ứng điều kiện gì?

    Chúng tôi là doanh nghiệp thỉnh thoảng xuất hàng sang Mỹ, được biết : "Theo qui định mới của Mỹ, kể từ 16-9 không cho phép nhập khẩu hàng có bao bì bằng một số loại vật liệu đóng gói bằng gỗ (wood packaging materials-WPM )không đúng qui định ". MongCông ty cung cấp thêm thông tin về về qui định này như: Thế nào là "Bao bì bằng gỗ không được xử lý " và xử lý bằng cách nào? "Kí hiệu phù hợp" là gì? Theo qui định này, chúng tôi có được phép xuất hàng đóng gói bằng bao bì gỗ sang Mỹ không và nếu được thì chúng tôi cần phải đáp ứng điều kiện gì? (Dương Quốc Tuấn, billytuan@spgroup )
  2. Tiêu Chuẩn IPSM - IPSM 15 Với Pallet, Thùng gỗ Dùng cho Hàng Hóa Xuất Khẩu Và Giải Pháp Vận Chuyển Khác Bằng Gỗ

    Tiêu Chuẩn IPSM - IPSM 15 Với Pallet, Thùng gỗ Dùng cho Hàng Hóa Xuất Khẩu Và Giải Pháp Vận Chuyển Khác Bằng Gỗ

    Gỗ được sử dụng để sản xuất pallet và thùng gỗ, hộp gỗ (crate) cho các sản phẩm này được sản xuất dưới các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch thực vật và thực thi bởi WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới).